Vahvuudet rakentuvat kykyjen, tiedon ja taidon kokonaisuudesta

Jokaisella meistä on erilaisia itselle luontaisia tapoja ajatella, tuntea ja toimia siten, että saamme tuloksia aikaan. Vahvuuksia näistä luontaisista kyvyistä voi kehittyä, kun käytämme näitä kykyjä tietoisesti harjoitellen ja osaamista kehittäen.  Vahvuudeksi osaaminen määritellään silloin, kun suorituksemme onnistuu toistuvasti erinomaisena.

Clifton StrengthsFinder® kuvaa  34 erilaisista kyvyistä, tiedoista ja taidoista muodostuvaa vahvuusteemaa

Tieteelliseen tutkimukseen perustuen psykologian tohtori Donald Clifton (1924 – 2003) määritteli 34 toisistaan eroavaa vahvuusteemaa. Nämä vahvuusteemat liittyvät ihmisten luonnollisimpiin tapoihin ajatella, tuntea ja toimia, joten siksi niiden hyödyntämisessä piileekin oman kasvun ja menestymisen potentiaali. Vahvuuksien teemat ovat meille kaikille yhteisiä, mutta niiden yhdistelmät ilmenevät toiminnassamme aivan eri tavoin. Todennäköisyys siihen, että sinun vahvuuksiesi järjestys olisi täysin sama kuin jollain toisella ihmisellä on ainoastaan yksi 33,4 miljoonasta.

Gallupin tutkimusten mukaan menestyvät ihmiset keskittyvät siihen, mitä he osaavat parhaiten

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka käyttävät vahvuuksiaan joka päivä saavat enemmän aikaan, sekä yksin että yhteistyössä toisten kanssa. On myös todettu, että ihmiset jotka tietävät omat vahvuutensa ja käyttävät niitä päivittäin kokevat kuusi kertaa todennäköisemmin sitoutumista työhönsä sekä kuvaavat elämänlaatunsa erinomaiseksi kolme kertaa todennäköisemmin kuin muut. (Lähde: Gallup, State of the Global Workplace report 2013)

Vahvuuksia käyttämällä saamme  tuloksia aikaan vaivattomammin kuin toimien vastoin omia, luonnolliseksi kokemiamme tapoja. Erityisesti työelämässä esiin saattaa kuitenkin nousta kysymys omista heikkouksista ja niiden kehittämiseen panostamisesta. Vahvuuksiin keskittyminen ei tarkoita mahdollisten muiden kehittämisalueiden unohtamista. Omien vahvuuksien tuntemisesta voikin olla apua myös haastavaksi kokemiesi tilanteiden uudelleenarvioinnissa ja mahdollisen ratkaisumallin kehittämisessä.

Lue lisää: miten saan omat vahvuuteni selville?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

One thought on “34 vahvuusteemaa

Comments are closed.